۸۰ نامزد ریاست جمهوری فقط نمایندگان ۳۰ الی ۳۵ درصد مردم

۸۰ نامزد ریاست جمهوری فقط نمایندگان ۳۰ الی ۳۵ درصد مردم

عباس عبدی نوشت: بیایید این ۸۰ نامزد را در یک قاب قرار دهیم و آن را با قاب جامعه ایران مقایسه کنیم؛ چه نسبتی میان آنها برقرار خواهد بود؟ از نظر ظاهر، پوشش، افکار سیاسی و فرهنگی، سبک زندگی، قومیت، دین و ارزش‌های دینی، پیشینه، رویکردهای حل مساله و اداره کشور و... بعید می‌دانم که بیش از ۳۰ یا ۳۵ درصد مردم را نمایندگی کنند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات