دین را ابزار قدرت و منافع جناحی نکنید

دین را ابزار قدرت و منافع جناحی نکنید

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که دکتر سروش قبض و بسط شریعت را طرح کرد، برخی علما معترض شدند؛ گویی که کفر ابلیس گفته است. در واقع آنان مدعی بودند یا گمان می‌کردند که حرام محمد، حرام ابدی است و حلال محمد، حلال ابدی است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات