«توافق» مجلس، وزارت کشور، شورای امنیت ملی و قوه قضائیه برای «اجرای» طرح مقابله با بی‌حجابی

«توافق» مجلس، وزارت کشور، شورای امنیت ملی و قوه قضائیه برای «اجرای» طرح مقابله با بی‌حجابی

جلالی با بیان اینکه عفاف و حجاب با سایر رفتارها که پیامدهای شخصی دارد متفاوت است گفت: اگر کسی مقید به نماز و روزه نباشد پیامد شخصی دارد اما موضوع حیای اجتماعی (زیست عفیفانه) علاوه بر پیامدهای شخصی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد.

فرهنگی

اخبار سیاسی