در مذمت خود حزب اللهی پنداران!

در مذمت خود حزب اللهی پنداران!

سایت الف نوشت: پس از حضور تلویزیونی خانمی که کشور را فقط متعلق به «حزب اللهی»‌ها خواند، برخی تحلیلگران اصول گرا بدون دفاع از اظهارات او اقدام تلویزیون را در دعوت از وی در کنار برخی چهره‌های اصلاح طلب نشانه توجه رسانه ملی به صدا‌های مختلف دانسته اند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات