تعداد برج هایی که در جماران، کامرانیه و فرمانیه توسط محصولی ساخته شد، چقدر است؟

تعداد برج هایی که در جماران، کامرانیه و فرمانیه توسط محصولی ساخته شد، چقدر است؟

حقیقت نژاد ادامه داد: یکی از نمونه‌ها بحث سوآپ نفت است. وقتی من استاندار اردبیل بودم و محصولی وزیر کشور، او به من خیلی فشار می‌آورد که این پرونده را جمع کنم؛ به موقع خواهم گفت چه کسانی در این پرونده بودند

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات