طوفان شیخِ «عیار»

طوفان شیخِ «عیار»

اظهارات شیخ حسین انصاریان واکنش‌هایی درجامعه داشت و اتفاقاتی پس از آن رخ داد. از جمله اینکه در سومین شب قدر ماه مبارک رمضان امسال و پس از سخنان شیخ حسین انصاریان، منبری سرشناس تهران، دسترسی به پایگاه خبری این واعظ معروف تهران دچار اختلال و از دسترس خارج شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی