شهریه مدرسه فرزندان نمایندگان مجلس

شهریه مدرسه فرزندان نمایندگان مجلس

پرسش این است که فرزندان مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس، در چه نوع مدارسی تحصیل می‌کنند؟ آیا مشکل پرداخت شهریه‌های سنگین، گریبان‌گیر آن‌ها هم است؟

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات