افشاگری تازه درباره شاسی بلندها/۳۰۰ خودروی شاسی بلند وارد پارکینگ مجلس شده بود

افشاگری تازه درباره شاسی بلندها/۳۰۰ خودروی شاسی بلند وارد پارکینگ مجلس شده بود

اصولگرایان و نمایندگان انقلابی در ماجرای افشای رانت خودرو با شما همراهی نکردند. این موضوع برای جامعه یک علامت سوال است. آیا مجلس یازدهم پیش از پایان ماموریت اش، در خصوص این ابهام موفق به روشنگری خواهد شد یا نه؟!

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات