واکنش پیمان جبلی به احتمال اعمال ممیزی‌های زیاد در شبکه نمایش خانگی توسط صداوسیما

واکنش پیمان جبلی به احتمال اعمال ممیزی‌های زیاد در شبکه نمایش خانگی توسط صداوسیما

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی صداوسیما متولی صوت و تصویر فراگیر در تمام بسترها است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه نمایش خانگی برای تثبیت همین موضوع است.

فرهنگی

اخبار سیاسی