جزییات طرح تعیین سقف سوخت‌گیری بنزین

جزییات طرح تعیین سقف سوخت‌گیری بنزین

شلوغی پمپ بنزین‌ها در روز‌های گذشته به یک معما تبدیل شده است. مقامات صنفی، مسئولان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و مدیران وزرات نفت می‌گویند همه‌چیز عادی است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد شلوغی پمپ بنزین‌ها را می‌توان با ماجرای تعیین سقف سوخت‌گیری بنزین مرتبط دانست.

فرهنگی

اخبار سیاسی