آغاز جیره بندی نان با کاهش سهمیه آرد

آغاز جیره بندی نان با کاهش سهمیه آرد

رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت: از هر کیسه آرد باکیفیت 110 تا 115 عدد نان سنگک به دست می‌آید. حالا نانوا موظف شده این مقدار نان را به 40 مشتری بفروشد که به هر نفر حداکثر سه نان می‌رسد. اگر هم نانوا بخواهد نان بیشتری بدهد گفته می‌شود که فروشش غیرمتعارف است و سهمیه آرد واحد نانوایی کم می‌‌شود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات