پشت‌پرده سقوط نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱

پشت‌پرده سقوط نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱

سرعت رشد نقدینگی در کشور کم شد. در آماری که اخیرا بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور منتشر کرده مشاهده می شود سرعت ماهانه رشد این شاخص مهم تورم ساز در کشور به کمترین سطح ده ماهه رسیده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات