گرانی و بحران کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو؛ بیماران سردرگم هستند

گرانی و بحران کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو؛ بیماران سردرگم هستند

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه علنی امروز قوه مقننه گزارش این کمیسیون درباره واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی را قرائت کرد که پس از آن برخی از نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره وضعیت دارو مطرح کردند که در این گزارش می‌خوانیم.

فرهنگی

اخبار سیاسی