ادامه وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

ادامه وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یا همان «آنکتاد» جدیدترین آمار مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را منتشر کرد که بر اساس این گزارش میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ تنها ۷۵ میلیون دلار بوده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات