تغییرات کاهشی در اقلام سبد غذایی کارگران توسط وزارت بهداشت

تغییرات کاهشی در اقلام سبد غذایی کارگران توسط وزارت بهداشت

اقري مي‌گويد نماينده وزارت بهداشت كه روزهاي چهارشنبه (16 اسفند) و شنبه (19 اسفند) به جلسه شوراي عالي كار آمده بود، در دفاع از اين جدول غذايي گفته كه اين ارقام، با استناد به الگوي غذاي سالم در كشورهاي اروپايي تعيين و تنظيم شده است

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات