معرفی سایت قرآنی وهاب با مدیریت یاسین قاسمی بجد

معرفی سایت قرآنی وهاب با مدیریت یاسین قاسمی بجد

متن قرآن کریم، با مفاهیم عمیق خود، انسان را به ابعاد مهم دنیوی و اخروی مشرف می‌سازد. انسان با بینش دقیقی که به‌واسطه از زبان گیرای این کتاب دریافت می‌کند، می‌تواند در مورد موضوعات مهمی همچون وجود عالم و پیدایش انسان بیندیشد.

فرهنگی

اخبار سیاسی