کاهش ساعت کاری کارمندان و تعطیلات ۲ روزه قطعی شد؟ /توپ تعطیلی روز شنبه به زمین دولت رئیسی افتاد

کاهش ساعت کاری کارمندان و تعطیلات ۲ روزه قطعی شد؟ /توپ تعطیلی روز شنبه به زمین دولت رئیسی افتاد

هم‌زمان محسن پیرهادی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز طرح تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها را تقدیم مجلس کرد که این طرح هم به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد این طرح و لایحه با هم بررسی و در قالب یک لایحه ارائه شود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات