شروع‌کار در ساعت خواب

شروع‌کار در ساعت خواب

تصویب‌نامه «شروع ساعت کار ادارات از ۶صبح»، از امروز برای همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی اجرایی می‌شود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات