ایده جدیدگروسی: زمزمه‌های «برجام ۲»

ایده جدیدگروسی: زمزمه‌های «برجام ۲»

سناتور دموکرات، کریس مورفی در یکی از یادداشت های اخیرش در رابطه با توافق جدید و تفاوتش با برجام نوشته است: این توافق جدید ممکن است شبیه توافق اوباما نباشد، زیرا ما این توافق را در دوران ریاست جمهوری ترامپ از دست دادیم.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات