تاییدیه غذا و دارو برای محموله‌های روغن آلوده چگونه صادر شد؟/افشای جزئیات تازه از واردات روغن‌های آلوده و مسموم

تاییدیه غذا و دارو برای محموله‌های روغن آلوده چگونه صادر شد؟/افشای جزئیات تازه از واردات روغن‌های آلوده و مسموم

انتشار خبر توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن آلوده و مسموم و تاریخ‌گذشته در برخی از رسانه‌ها، جنجال به پا کرده است. براساس ادعای برخی رسانه‌ها، با وجود تاکید صریح سازمان غذا و دارو مبنی بر مسمومیت روغن‌ها به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها و تاریخ مصرف گذشته بودن روغن‌ها، دستور ترخیص بیش از ۴۷ هزار تن از آن‌ها و توزیع در کشور، صادر شده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات