تولید مسکن دیگر توجیه اقتصادی ندارد/ کوچ سرمایه سازندگان مسکن به سایر بازارها

تولید مسکن دیگر توجیه اقتصادی ندارد/ کوچ سرمایه سازندگان مسکن به سایر بازارها

دبیر کانون سراسری انبوه سازان می‌گوید: ساخت و ساز برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد چراکه برای ساخت هر متر مربع مسکن باید ۱۵ میلیون تومان هزینه کرده و همچنین دو میلیون تومان صرف هزینه خدماتی به دستگاه‌های دولتی کند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات