تحفه ۲۵ میلیارد تومانی!

تحفه ۲۵ میلیارد تومانی!

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در پایان افزود: «چه کسی کلمه گم شدن پول را در شورا به کار برد؟ به هیچ عنوان مسئله گم شدن مطرح نشد و شیطنت رسانه‌ای صورت گرفته است.»

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات