راز برکناری راب مالی و قطع امید روس‌ها از احیای برجام

راز برکناری راب مالی و قطع امید روس‌ها از احیای برجام

پای رابرت مالی در پرونده‌ای مرتبط با افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده باز شده است. دولت بایدن حاضر نشده رسما اتهامی را علیه این دیپلمات کهنه‌کار مطرح کند و با این حال اف‌بی‌آی را مسئول تحقیقات در این زمینه قرار داده. کنگره امریکا و به‌ویژه جمهوری خواهان آن در صدد هستند تا هرطور شده از اوضاع سر در بیاورند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات