اقتصاد با دستور سروسامان نمی یابد /همین اول سال باعث گرانی شدید

اقتصاد با دستور سروسامان نمی یابد /همین اول سال باعث گرانی شدید

در برابر واقعیت‌های تلخی که حتی در روزهای دهه اول سال جدید در جهت خلاف شعار سال رخ می‌دهند و مردم آنها را با تمام وجود لمس می‌کنند، نمی‌توان به توجیهات غیرموجه متوسل شد و سرها را زیر برف کرد و این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات