ماجرای رسوایی جنسی یک پایدارچی

ماجرای رسوایی جنسی یک پایدارچی

در خبرها آمده است که «رضا ثقتی»، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد سابق استان گیلان که از نزدیکان جبهه پایداری هم محسوب می‌شود به دلیل حواشی به وجود آمده برکنار شده است. هنوز دلیل برکناری او مشخص نیست ولی برخی ادعا کرده‌اند که دلیل، همان چیزی‌است که در شبکه‌های اجتماعی به شدت به آن پرداخته شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی