رتبه عجیب و باورنکردنی ایران در سوء تغذیه

رتبه عجیب و باورنکردنی ایران در سوء تغذیه

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود موسوم به «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان»، نسبت به سوء تغذیه در ایران و جهان هشدار داد. طبق اعلام فائو رتبه ایران در سوء تغذیه ۹۰ است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات