طعنه ربیعی به مخالفان برجام:برجام در  دوره ای تقبیج میشد چطور در این دولت مجاز شمرده شد

طعنه ربیعی به مخالفان برجام:برجام در دوره ای تقبیج میشد چطور در این دولت مجاز شمرده شد

به جامعه تحریم زده می‌اندیشم؛ بدون تردید بخشی از ناامیدی مزمن شده امروز، مهاجرت‌های فرارگونه و. ناشی از یاس به ثمر نرسیدن برجام و گشایش‌های ناشی از آن بوده است. نگاه کنید به آثار تحریم از سال ۹۰ تا ۱۴۰۲، که کشور به میزان ۱۲۱۰ میلیارد دلار دچار عقب‌ماندگی شد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات