روزنامه های اصولگرا: بی حجاب ولی حامی نظام باشید!

روزنامه های اصولگرا: بی حجاب ولی حامی نظام باشید!

«در اینجا هم مشکل شرعی و قانونی بدحجابی و شل‌حجابی به قوت خود باقی است و حتی امر به معروف و نهی از منکر هم ساقط نیست، اما ما این افراد را متدین، انقلابی و در مسیر حق می‌بینیم باز هم با مقادیری اشتباه و خطا.»

فرهنگی

اخبار سیاسی