رافائل گروسی:برنامه هسته ای ایران با سرعت پیش می رود/مانع تراشی در مسیر انجام بازرسی های آژانس ادامه دارد

رافائل گروسی:برنامه هسته ای ایران با سرعت پیش می رود/مانع تراشی در مسیر انجام بازرسی های آژانس ادامه دارد

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین سخنانش در حاشیه نسبت اقتصادی داووس در سوئیس ادعا کرده که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را با سرعت به پیش می برد و به مانع تراشی در مسیر انجام بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات