رئیسی قسمتی از اذان را حذف کرد!/فیلم

رئیسی قسمتی از اذان را حذف کرد!/فیلم

سیدابراهیم رئیسی پس از افتتاح بیمارستان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در فردیس کرج با حضور در بخش نوزادان، در گوش یکی از نوزادان متولد شده در این بیمارستان اذان قرائت می‌کند. به گزارش اعتماد،نکته قابل توجه در این مراسم این است که رئیسی بخش «حی علی فلاح» در اذان را حذف کرده و نمی‌خواند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات