این افتضاح سیاسی را خودشان ایجاد کردند

این افتضاح سیاسی را خودشان ایجاد کردند

انتشار نامه ۱۶ تن از اعضای دولت به شورای نگهبان و درخواست تایید صلاحیت نفر هفدهم، یعنی وزیر ارشاد و نیز نامزدی تعدادی دیگر از آنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که، این دولت دربست سیاست‌زده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات