کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به کاندیداهای ۱۴۰۰

کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به کاندیداهای ۱۴۰۰

کلیپی در فضای مجازی، گروه به گروه و کانال به کانال می‌رود که بیانات برخی از نامزدهای ریاست جمهوری را بازنشر می‌دهد. جواب‌هایی که در برابریک پرسشِ واحد داده اند، سهم تحریم در مشکلات را هیچ، اندک و در حد ۲۰ درصد می‌خوانند و ۸۰ در صد را به حساب بی‌مدیریتی، بی‌عرضگی، بی‌فکری و بی‌غیرتی می‌گذارند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات