بحران در آستانه یک پیچ تاریخی

بحران در آستانه یک پیچ تاریخی

در حالی دولت سیزدهم وارد سومین سال فعالیت خود شده است که فاصله وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور، خبر از بحران در تشخیص مسائل کشور و گمراهی در تعیین اولویت‌ها دارد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات