آن اوضاع اقتصادی که مسئولان تعریف می‌کنند، مال یک ایران دیگر است

آن اوضاع اقتصادی که مسئولان تعریف می‌کنند، مال یک ایران دیگر است

تورم و گرانی نتیجه یک عملکرد غلط است. در دوره اصلاح طلبان باشد، غلط است، در حاکمیت اصول گرایان باشد هم غلط است. نسبیت بردار نیست که در زمان روحانی کفر ابلیس باشد که همه تریبون‌ها علیه او بسیج بشوند. در زمانِ رئیسی بشود یک ارزش که - به اصطلاح-ارزشی‌ها در نقد آن کلامی برلب ننشاند.

فرهنگی

اخبار سیاسی