بی‌چون و چرا «دولت را ستایش کنید»

بی‌چون و چرا «دولت را ستایش کنید»

دولت غرق در آمار و ارقام خودساخته است و چنان شیفته خود شده که اعلام کرده می‌خواهد از این نارسیسیسم دولتی فیلم و سریال هم بسازد! در این میان هر نقد و نظری که در تعارض با این نارسیسیسم حاد قرار بگیرد، آن را برآشفته می‌کند

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات