دور زدن تحریم‌ها جای تفاخر ندارد

دور زدن تحریم‌ها جای تفاخر ندارد

مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا طرحی را در زمینه تشدید تحریم‌های نفت ایران تصویب کرد که بر اساس آن، بندر‌های خارجی باید تدابیر «توقف اجازه پهلو گرفتن کشتی‌های حامل نفت ایران» را اعمال کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی