سیاست مبهم در قبال فعال‌شدن مکانیسم ماشه

سیاست مبهم در قبال فعال‌شدن مکانیسم ماشه

به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از مطرح‌شدن هشدار ناصر کنعانی درخصوص واکنش ایران به هرگونه اقدامی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه، ناگهان اخبار واصله حکایت از نصب مجدد دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای ایران داشت.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات