بازگشت قیمت دلاری بنزین /فشار تحریم‌ها مستقیما بر سفره مردم

بازگشت قیمت دلاری بنزین /فشار تحریم‌ها مستقیما بر سفره مردم

افقه در ادامه افزود: بايد پرسيد دولت با استناد به چه موضوعي اعلام كرد كه بدون برداشتن تحريم‌ها هم مي‌تواند اقتصاد كشور را مديريت كند و تحريم‌ها را به سفره مردم گره نمي‌زند؟ واقعيت اين است كه هر چه جلوتر رفتيم و منابع تامين درآمدهاي نفتي كمتر مي‌شود دست درازي‌ها به سفره مردم هم بيشتر مي‌شود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات