جزئیات فساد در دفتر شهردار

جزئیات فساد در دفتر شهردار

یک عضو شورای شهر تهران از دستگیری چند متهم به فساد مالی در دفتر زاکانی خبر داد. سخنگوی شهرداری تهران گفت: ارزش یکی از پرونده‌های فساد که به‌اندازه نیمی از بودجه یک سال شهرداری تهران است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات