اما و اگرهای وعده ترمیم حداقل دستمزد کارگران

اما و اگرهای وعده ترمیم حداقل دستمزد کارگران

تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشت.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات