چرا رئیسی، آمار‌های غلطی را که به او می‌دهند، به عنوان دستاورد بیان می‌کند؟

چرا رئیسی، آمار‌های غلطی را که به او می‌دهند، به عنوان دستاورد بیان می‌کند؟

با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و کنترل تورم، انتظار می‌رفت دولت بر همین مدار تعیین‌شده قدم بردارد و همه توان خود را به کار گیرد تا تورم را مهار و تولید را رشد دهد.اما به گفته برخی نمایندگان، دولت بنا دارد وارونه به شعارها عمل کند. به عبارتی وارونه به نعل تورم می‌کوبد و مانع از رشد تولید می‌شود.

دستاوردسازی دولت از افزایش ۸۰ هزار تومانی یارانه

دستاوردسازی دولت از افزایش ۸۰ هزار تومانی یارانه

در حالی‌که فاصله دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسیده (حداقل دستمزد با مزایا حدود ۹ میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی بیشتر از 20 میلیون تومان) برنامه‌ای از جانب دولت برای ترمیم مزد در کار نیست و سیاست پرداخت‌های یارانه‌ای نیز به حدی ناچیز و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی زندگی مردم است که نمی‌تواند شکاف بیش از 10 میلیون تومانی دستمزد - هزینه‌ها را پر کند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات