انتقاد تند رئیس مجلس جمهوری آذربایجان از ایران: هیچکس حق ندارد که در اعمال حق حاکمیت ملی ما مداخله کند

انتقاد تند رئیس مجلس جمهوری آذربایجان از ایران: هیچکس حق ندارد که در اعمال حق حاکمیت ملی ما مداخله کند

بی بی سی: تنش لفظی میان تهران و باکو ادامه دارد و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان با بیان انتقادهایی تند از ایران، خواهان پایان توقف آنچه او مداخله‌جویی در امور کشورش خوانده شده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات