حذف۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی/واگذاری کرسی استادی به ۲۰ هزار دانشجوی دکتری

حذف۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی/واگذاری کرسی استادی به ۲۰ هزار دانشجوی دکتری

طبق اطلاعاتي كه به خبرنگار اعتماد رسيده، از ابتداي مهر امسال و به دنبال اجراي تصميم مهدي طهرانچي؛ رييس دانشگاه آزاد، 32 هزار استاد حق‌التدريسي از واحدها و رشته‌هاي مختلف اين دانشگاه حذف شده و به جاي ايشان، 20 هزار دانشجوي ترم اول يا دوم مقطع دكتري دانشگاه آزاد كه هنوز در حال تحصيل هستند، براي تدريس به دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي اين دانشگاه جذب شده‌اند.

فرهنگی

اخبار سیاسی