طعنه جمهوری اسلامی به انتقال ۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران از کره جنوبی به قطر

طعنه جمهوری اسلامی به انتقال ۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران از کره جنوبی به قطر

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کور شود هرکس نمی‌تواند موفقیت‌ها و جهان گشایی‌های‌تان را ببیند. ما خیلی خوشحالیم که بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف، توانسته‌اید بایدن را "تسلیم" و حق ما را بگیرید. تبریک "عرض" می‌کنیم این فتح‌الفتوح را به "طولِ" همه سال‌هایی که با توحش تمام اذیت‌مان کردند.

فرهنگی

اخبار سیاسی