خودرو و مسکن رویا شدند

خودرو و مسکن رویا شدند

قیمت خودرو و مسکن در هفت سال گذشته به حدى افزایشى شده که این دو کالاى مصرفى جزء سبد کالاى لوکس قرار گرفته است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات