دست های پشت پرده نمی‌گذارد خودرو در داخل ارزان شود

دست های پشت پرده نمی‌گذارد خودرو در داخل ارزان شود

محمدحسن آصفری گفت: چندی پیش از یکی از شرکت‌های خودروساز بازدید کردم و دیدم آماری که روی مانیتور کنترل می‌شود که مثلاً چه تعداد خودرو تولید یا مونتاژ شده و به پارکینگ آمده با آمار جا‌های دیگر متفاوت است. این نشانگر این است که نظارت جدی در حوزه تولید، فروش و ثبت‌نام خودرو وجود ندارد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات