فروش حواله واردات خودرو جانبازان، ۳ تا ۴ میلیارد تومان

فروش حواله واردات خودرو جانبازان، ۳ تا ۴ میلیارد تومان

خودرو‌هایی که بین یک میلیارد و ۵۰۰ تا ۳ میلیارد باید وارد بازار ایران می‌شده اند، با ارقام نجومی بین ۳ و نیم میلیارد تا ۷ میلیارد تومان وارد بازار ایران می‌شوند و این روند نه تنها کمکی به ساماندهی بازار خودرو نخواهد کرد بلکه باعث افزایش عجیب قیمت‌ها نیز در بازار خواهد شد، افزایش قیمتی که امید به اندکی ساماندهی را از بین می‌برد. البته که هر بار به روند مقایسه قیمت‌ها بین خودرو‌ها در ایران و کشور‌های همسایه نیز دامن می‌زند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات