همه شاسی‌سوارند؟!

همه شاسی‌سوارند؟!

«‌در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسید، نامی از ۷۰ نماینده‌ای که خودرو تحویل گرفته باشند، نیست؛ اگر آقای درویشیان اسامی دارند یا در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند یا تبعات قانونی اظهاراتشان را بپذیرند. اگر گزارش جدیدی به اصل ۹۰ ارائه شود، حتما مورد پیگیری قرار خواهد گرفت».

فرهنگی

اخبار سیاسی