سرنوشت نامشخص‌ خودروهای ثبت‌نامی

سرنوشت نامشخص‌ خودروهای ثبت‌نامی

بسیاری از متقاضیانی که سال گذشته در طرح‌های فروش خودروسازان داخلی و مونتاژی ثبت‌نام کرده‌اند، هنوز دعوتنامه خود را دریافت نکرده‌اند. این در‌ حالی است که بسیاری از این افراد تمام وجه خودرو‌ را مطابق با اطلاعیه‌ها خودروساز به طور کامل پرداخته‌اند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات