بررسی یک ادعای دولتی؛ فقرا کمتر شده‌اند؟!

بررسی یک ادعای دولتی؛ فقرا کمتر شده‌اند؟!

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون می‌گوید جمعیت زیر خط فقر در سالی که گذشت، حدود 200 هزار نفر نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.به گزارش تجارت نیوز، پیشتر هم وزارت اقتصاد مدعی شده بود که روند فقر کاهشی و برخی نقدها به دولت سیاسی‌کاری است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات